Czeska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 700 Euro + VAT

AVANTIA s.o.o. Republika Czeska

120 00 Praha 2, Vinohradská 48
„ready made“ agencja na rynku od roku 1996

Otwarte w dni powszednie 9:00 - 16:00, (piątek do 15:00)

pl.png☎+420 221 584 146 - communication in English

cz.png☎+420 221 584 111 - komunikace v českém jazyce

poland@avantia.cz

Witamy.

Republika Czeska w żaden sposób nie ogranicza własności przedsiębiorstw handlowych, lecz nie dopuszcza własności nieruchomości przez cudzoziemca. Czeskie przedsiębiorstwo handlowe jest z tego względu idealnym środkiem do kupna i własności nieruchomości w kraju.


Spółki z organiczoną odpowiedzialnocią

 • może ją posiadać jedna osoba fizyczna jakiejkolwiek narodowości
 • władza spółki może mieć jakąkolwiek narodowość (nie jest obowiązkowe przedstawicielstwo)
 • kapitał zakładowy 100 000 Kč jest możliwy do spłacenia
 • udział nie jest certyfikowany (jest jednak opublikowany)
 • udział można łatwo przenieść na inną osobę
 • spółka ma łatwo dostępne czeskie przedmioty działalności gospodarczej
 • spółka posiada siedzibę w Pradze
 • spółka może lecz nie musi posiadać konta bankowego

Uzyskanie spółki:

 • wystawienie pełnomocnictwa dla czeskiej agencji (poświadczone notarialnie)
 • zapłacenia czeskiej agencji opłaty za załatwienie sprawy
 • zakończeniem jest uzyskanie wypisu z czeskiego rejestru handlowego w terminie 5 dni roboczych
 • na zlecenie prowadzimy księgowość

Władze spółki (prezes):

 • może być nim wyłącznie osoba fizyczna (również właściciel)
 • wymagany jest wypis z rejestru kar kraju ojczystego
 • nie ma wymogu trwałego pobytu na terytorium Republiki Czeskiej
 • funkcja powstaje w wyniku decyzji zgromadzenia wspólników
 • może być objęta również przez obywatela czeskiego (zwłaszcza w czasie uruchomienia, jest to szybsze)

Opłaty (dotyczy s.r.o. z jednym wspólnikiem i jednym prezesem)

Opłaty: 700,- Euro + VAT (włączenie z wszystkimi opłatami)

Dopłaty tylko alternatywne (za większą ilość wspólników lub prezesów, za otwarcie rachunku bankowego, za zgłoszenie VAT, za udzielenie siedziby, za czeskiego prezesa)

Prosimy o kontakt z nami: 

Fields marked with * are required.