Home » Slovník pojmů » Evropská akciová společnost

Evropská akciová společnost

Evropská akciová společnost je známá také pod pojmenováním Evropská společnost nebo Societas Europaea, zkráceně SE. Právě z latinského názvu Evropské společnosti vznikl též povinný dodatek firmy, konkrétně pojmenování, pod jakým se společnost zapisuje do obchodního rejstříku evropských společností – SE.

Evropská akciová společnost umožní podnikání v evropském rozměru. Evropská akciová společnost je společnost, která byla založena podle zákona o evropské společnosti (č. 627/2004 Sb.). Kapitál Evropské společnosti je stanoven na minimálně 120 000 € a dělí se na akcie. Při zakládání této společnosti se musí zachovat nadnárodní charakter tak, že musí být nejméně dva zakladatelé ze dvou různých států EU. Po založení je ale Evropská společnost velmi flexibilní, může ji vlastnit i jen jediná fyzická osoba, a může měnit sídlo v rámci EU bez složitého mechanismu. 

Patříte mezi zájemce o evropskou akciovou společnost? Pak jistě oceníte, když ji nebudete muse složitě zakládat, ale koupíte si ready made evropskou společnost, kde už byl složen základní kapitál a není zde žádná účetní historie. Ready made společnost je založena za účelem prodeje zájemcům, nikdy nepodnikala a zaručuje tedy stoprocentní bezdlužnost. Zakoupením společnosti se vyhnete jinak velmi zdlouhavému a nákladnému procesu, přičemž můžete začít okamžitě podnikat.

Předzaložená evropská akciová společnost má hned několik výhod. Především jde o vysokou mezinárodní image a celoevropskou právní formu společnosti. nebudete muset shánět základní kapitál pro založení evropské akciové společnosti, lze obsadit statutární orgány jenom dvěma osobami. V případě zájmu se dá ready made SE přesídlit do jiného státu v rámci EU, to při zachování momentální právní formy.

Jaké služby obdržíte s koupí ready made evropské akciové společnosti?

Služby se odlišují podle firmy nabízející k odprodeji tyto formy firem – společností. a pochopitelně podle ceny. Většinou si můžete zakoupit i potřebné doplňkové služby, vše podle vašich potřeb a finančních možností. Například se zahrnují služby:

  • vyřízení volných živností
  • zaplacení soudního poplatku k zápisu změn do obchodního rejstříku
  • garantuje se stoprocentní bezdlužnost kupované společnosti
  • garantuje se zápis změny majitele společnosti SE do obchodního rejstříku
  • vyřizuje se přihlášení evropské akciové společnosti k dani z příjmu
  • obstarává se výpis z živnostenského rejstříku a výpis z katastru nemovitostí pro SE
  • zajišťuje se převádění cenných papírů
  • proběhne uspořádání a organizace valné hromady akcionářů, zvolí se noví členové představenstva a dozorčí rady pro evropskou akciovou společnost

Kategorie