Home » Blog » Kmenové listy

Kmenové listy

Zákon o obchodních korporacích umožňuje již rok, aby podíl společníka v této společnosti byl představován kmenovým listem. Co přesně to znamená? Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody kmenového listu? 

Co je to kmenový list? 

Kmenový list je neomezeně převoditelný cenný papír na řad, což by se dalo laicky vystihnout jako „akcie představující podíl v s. r. o.“. V praxi to mimo jiné znamená, že je na něm napsáno jméno společníka a vlastnické právo k němu se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. Smlouva nemusí být v písemné formě, ke změně společníka nejsou nutné ověřené podpisy, ale v rubopise musí být uvedena jednoznačná identifikace nabyvatele.

Pokud byste měli o kmenové listy zájem, doporučujeme obrátit se na odborníky, kteří vám s jeho převodem a zápisem pomohou. Společnost Avantia, s. r. o., tuto službu nabízí a ochotně zodpoví všechny vaše dotazy týkající se nejen kmenových listů, ale také dalších nabízených služeb (zakládání společnosti, pronájem sídla firmy, účetnictví a další).

Výhody a nevýhody kmenových listů

Kmenové listy mají paradoxně výhodu a nevýhodu spočívající v jednom a tom samém, tj. v jednoduchosti jejich převodu. K převodu se nevyžaduje písemná forma, úředně ověřené podpisy ani souhlas valné hromady. Kmenový list se pouze řádně rubopisuje a předá třetí osobě. Podmínky, za jakých se kmenový list převádí, se domlouvají ústně, ale samozřejmě můžete trvat i na písemné smlouvě. 

Za výhodu lze považovat také to, že kmenové listy mohou být vydány pouze některým podílům, díky čemuž si mohou společníci flexibilně nastavit své majetkové vztahy a umožnit si, aby určité podíly byly jednoduše a bez omezení převoditelné. Na druhou stranu pro řadu společníků bude toto neakceptovatelné. Důvodem je ztráta kontroly nad tím, s kým budou ve společnosti vykonávat práva společníka a určovat směr podnikání společnosti. V neposlední řadě umožňují kmenové listy tzv. anonymní podnikání. Je zaručena legální anonymita společníka držícího kmenonový list.

 

Autor: Linda Tomsa Kalašová