Home » Slovník pojmů » Finanční úřad Praha

Finanční úřad Praha

Mnoho podnikatelů z Prahy vám může potvrdit, že kontroly z finančních úřadů nejsou v Praze motivovány osobními zájmy. Ke kontrolám proto dochází jen z věcných důvodů, a proto ne často. Nicméně jestliže si naplánujete změnu sídla nebo rovnou hodláte umístit novou společnost na adresu do Prahy, povinnosti přihlásit se na finanční úřad, se nelze vyhnout.

Každá nová společnost musí provést požadovanou registraci k daním u příslušného finančního úřadu. Konkrétně se jedná o přihlášení k dani z příjmu, DPH, srážkové daně apod.

Finanční úřad Praha zahrnuje několik územních pracovišť. Vy si vyberete pracoviště podle místa sídla vaší firmy. Územní pracoviště se nacházejí v Praze 1, v Praze 9, v Praze 3, v Praze 5, v Praze 10, v Praze 8, v Praze 6, v Praze 4, v Praze 7, v Praze 2. Dále jsou vám k dispozici finanční úřady Praha-východ, Praha-Modřany, Praha-Jižní Město, finanční úřad pro Středočeský kraj, Praha-západ, Finanční úřad pro hlavní město Praha a generální finanční ředitelství se sídlem v Praze – Novém Městě na adrese Lazarská 15/7.

Finanční úřad Praha má mnoho funkcí. Kromě evidence daní se soustřeďuje na kontrolování dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví, obnovuje daňová řízení, odpisuje daňový nedoplatek pro nedobytnost, opravuje nesprávnosti v rozhodnutí o stanovení daně  nebo ověřuje úplnost evidence či registrace daňových subjektů. Dále poskytuje mezinárodní pomoc při správě daní, provádí daňovou kontrolu a dokazování v daňovém řízení,  předepisuje daňové nedoplatky a penále, přezkoumává daňová rozhodnutí, přijímá dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování a mnoho jiného.

Veškeré povinnosti týkající se vedení účetnictví vám může provádět i outsourcingová účetní firma. Jedná se o externí firmu, která zajistí vše potřebné i pro finanční úřady. Připraví účetní uzávěrky, zpracuje účetnictví a daňovou evidenci, připraví zálohy na daň a daňová přiznání.

Kontaktujte nás, rádi Vám se vším pomůžeme.

Kategorie