Home » Slovník pojmů » Jak začít podnikat

Jak začít podnikat

Vlastní podnikání láká mnoho lidí, protože téměř každý by chtěl být vlastním pánem. Díky podnikání získáte jistou  svobodu, kdy nejste závislí na určené pracovní době od zaměstnavatele a ani na hlídání data výplaty. Ovšem podnikání není žádná procházka růžovou zahradou, existuje řada předpisů a zákonů, které se musí dodržovat. Navíc každého spíše zajímá, jak začít podnikat, aby člověk vydělával a ne naopak.

Živnostenský list

Ze začátku přichází na řadu zápis do živnostenského rejtříku. To je možné, pokud Vám je alespoň 18 let, jste svéprávní a bezúhonní, nemáte žádné daňové nedoplatky, popř.  splňujete předepsané odborné požadavky. Z hlediska těchto odborných požadavků se živnosti rozdělují do čtyř kategorií: volné, řemeslné, vázané a koncesované.

Volné, řemeslné a vázané živnosti nepodléhají povolovacímu režimu, postačí je živnostenskému úřadu ohlásit. Volné živnosti nepotřebují doložení odborné způsobilosti. Ohlášení řemeslné nebo vázané živnosti je třeba doložit průkazem odbornosti podle oborů, jak jsou vymezeny v obsáhlých přílohách živnostenského zákona. Rovněž je nutno prokázat předepsanou praxi. Živnostenské oprávnění k vykonávání volné, řemeslné či vázané živnosti vzniká dnem ohlášení. 

Koncesované živnosti jsou předepsány pro obory, vyžadující zvlášť přísné posouzení odborné způsobilosti. Jsou popsány ve zvláštní příloze živnostenského zákona a udělují se správním rozhodnutím.

Pro doložení bezúhonnosti je třeba mít aktuální výpis z rejstříku trestů. Následně se vydejte na živnostenský úřad, kde vyplníte formulářovou žádost. Budete se prokazovat občanským průkazem a také zaplatíte poplatek (1000 Kč). O živnostenské oprávnění se dá také požádat online na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Po vyplnění registračního formuláře budete také přihlášeni k dani z příjmů fyzických osob, ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Než se pustíte do podnikání, je nutné si uvědomit, jaké činnosti se přesně chcete věnovat. Můžete si vytvořit soukromý podnikatelský plán. Podnikat můžete jako fyzická nebo právnická osoba, ale lze si vybrat i podnikání ve formě některé z obchodních společností. Můžete si založit společnost s ručením omezením, akciovou společnost nebo komanditní společnost.

Jak začít podnikat se společností s ručením omezením:

U notáře uzavřete společenskou smlouvu, poté je nutno opatřit pro společnost sídlo firmy a získat zápis do živnostenského rejstříku. Následně je třeba v bance otevřít speciální účet, kam se složí základní kapitál. Základní vklad může podle zákona od roku 2014 začínat na 1,- Kč, horní hranice vkladu není nijak omezena. Následně je možno navrhnout zápis společnosti do obchodního rejstříku a tím právně vznikne. Posléze je nutné registrovat firmu na finančním úřadu a nakonec v bance otevřít účet k podnikání.

Jak začít podnikat s akciovou společností: Jeden zakladatel sepisuje zakladatelskou listinu, více osob sepisuje zakladatelskou smlouvu. Zakladatelský dokument má vždy formu notářského zápisu. Obsahuje vždy také stanovy, kde se určí zákonné náležitosti společnosti a upraví hospodaření. Opatří se sídlo, zajistí se zápis do živnostenského rejstříku, na zvláštní bankovní účet složí se základní kapitál a je možné navrhnout zápis společnosti do obchodního rejstříku. Pak je třeba společnost přihlásit k daňové registraci a je možno začít podnikat.

Komanditní společnost je složena ze dvou druhů společníků. Jeden druh (komplementáři) není povinen skládat žádný vklad, je však povinen ve společnosti pracovat. Druhý druh (komanditisté) je naopak povinen splatit dohodnutý základní kapitál, ale ve společnosti taktéž naopak pracovat nesmí. Tato forma podnikání není v Česku takřka využívána.

Jak začít podnikat s ready made společností:

Ready made společnost urychlí Vaše podnikání, protože nemusíte nic zakládat, nikde splácet základní vklady a starat se o další náležitosti spojené se založením společnosti. Firma je už předpřipravená, takže si ji stačí koupit, obsadit statutární osobu, popř. změnit jméno a můžete se pustit do podnikání třeba hned.

Kategorie