Home » Slovník pojmů » Jak založit firmu

Jak založit firmu

Mnoho lidí sní o založení vlastní firmy. Můžete se pustit do podnikání po založení potřebného živnostenského oprávnění. Zakládají se také různé společnosti s ručením omezením, akciové společnosti, komanditní nebo jine obchodní společnosti.

Jméno pro firmu

Možná už dávno sníte o určité firmě a máte vybrané její jméno. V době, kdy dojde k realizaci založení firmy si však prověřte, zda neexistuje firma se stejným názvem. Nepřipouští se stejné firemní pojmenování, ale nesmí dojít ani k záměně v mluvené nebo psané podobě. Soud by mohl rozhodnout o nesplnění podmínky a museli byste se postarat o novou úhradu nákladů spojených s pojmenováním vaší firmy či společnosti. Netřeba spěchat, dejte si na výběr dostatek času a zkuste, aby se v názvu odrážela i zaměření vaší podnikatelské činnosti. Nehodí se však příliš dlouhá jména.

Vaše firma online

Současnost se neobejde bez internetového připojení. Nezapomeňte si nechat stvořit i webové stránky pro svou firmu a profil na sociálních sítích, kde se můžete velice snadno prezentovat se svými službami.

Založení společnosti s ručením omezením

Nejčastěji se zakládají společnosti akciové a s ručením omezeným - s.r.o. Na založení akciové společnosti rozhodně vyhledejte specialistu. Pro založení společnosti s ručením omezením budete nejprve potřebovat název, náplň činnosti, živnost a zaparkování firmy. Zapsání do obchodního rejstříku je spojeno se souhlasem majitele nemovitosti s umístěním sídla. Sídlo firmy lze mít i v soukromém bytě nebo si vyberte virtuální kancelář, když nebudete potřebovat například výrobní prostory apod.

Jestliže se do společnosti s ručením omezeným bude vkládat základní peněžní kapitál, je nutné si v bance vytvořit speciální účet. V případě skládání základního kapitálu v jiné podobě než v peněžní, se žádá soud o podání návrhu na jmenování soudního znalce, který bude oceňovat váš nepeněžitý vklad. Následně půjdete na živnostenský úřad, pak se necháte zapsat do obchodního rejstříku a nakonec si necháte odblokovat bankovní účet založený pro tuto společnost.

Vyhněte se problémům při zakládání firmy

Při zakládání firmy narazíte jako nováček i zkušený podnikatel na určité problémy. Může se jednat o lehčí i závažnější problémy, proto je třeba si před založením vše důležité projít a zajistit. Ve firmě bude nutné plnit mnoho úkolů, ale nesnažte se vše řešit sami. Pokud je to možné podělte se o práci s jinými, například vedení účetnictví můžete zadat vybrané specializované firmě. Zamyslete se nad výběrem společníků. Skutečně vám pracovní vztahy nenaruší dosavadní přátelství a zvládnete těžká rozhodnutí bez hádek? K nejzákladnějším problémům podnikatelů se řadí základní kapitál. Máte dostatek na provoz do doby, než začnete něco vydělávat? Pochopitelně lze řešit financování pomocí úvěrů a půjček, ale lze je třeba počítat s tím, že v případě nezdaru se dá přijít o všechno.

Stále nevíte jak založit firmu bez starostí, kontaktujte nás a rádi Vám poradíme.

Kategorie