Home » Slovník pojmů » Založení evropské společnosti

Založení evropské společnosti

Vznik evropské společnosti SE si kladl za cíl sjednocení různých forem obchodních společností v rámci Evropské unie. Evropská společnost je novou právní formou podnikání vzniklou  Nařízením Rady č. ES/2157/2001 ze dne 8. října 2001. Do českého práva byly evropské společnosti  vloženy zákonem č. 627/2004 Sb. 

Evropská společnost (SE) může podnikat nejenom na území České republiky, ale v celé Evropské unii. K pořízení evropské společnosti může vést například důvod mít sídlo firmy v zemi s lepšími daněmi apod. Výhodou vlastnění evropské společnosti je také možnost změnit sídlo na území České republiky i celé Evropské unie. Přesídlení je spojeno s náročnější administrativou, ale lze očekávat různé výhody a rozšíření podnikání do jiných zemí.

Založení nových evropských společností je v naší republice zdlouhavým administrativním procesem. 

Zákon neumožňuje, aby si evropskou společnost založila fyzická osoba nebo běžná obchodní společnost. Možná je však koupě evropské společnosti. Proto se stále častěji objevují v nabídkách ready made společností. Nákup ready made evropské společnosti vám umožní okamžité podnikání.

 

Kontaktujte nás, poradíme Vám, jak při zakládání evropské společnosti postupovat.

Kategorie