Úvodní strana » Naše služby » Účetnictví a další služby

Další služby

Účetnictví

Pro začínající podnikatele nabízíme zaváděcí cenu 500 Kč/měsíc. Nepřekročí-li objem účetních dokladů sjednaný limit, bude roční závěrka zpracována zdarma.

Kompletní ceník účetnictví

Statutární služba

Rychlý zánik oprávnění členů představenstva a. s. od 1. 1. 2014

Funkční období členů představenstva akciových společností se od 1. 1. 2014 zkrátilo na pouhý jeden rok (§ 439 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce jinou délku funkčního období, je po uplynutí funkčního období výkon funkce člena představenstva neúčinný (a závazky, při nichž vystupoval jménem akciová společnost, jsou tak neplatné).

Nabízíme jednorázovou kompletní právní adaptaci: 

  • uspořádání valné hromady s notářským zápisem
  • úprava textu stanov, aby zakotvily potřebnou délku funkčního období (např. na původních 5 let, jak stanovil bývalý obchodní zákoník)
  • vložení úplného znění stanov do Sbírky listin obchodního rejstříku

Cena adaptace včetně převodu stanov do elektronické podoby je 9 900 Kč

Poskytnutí statutárních osob („nominee servis“)

Pro společnosti usídlené v business centru AVANTIA v Praze 2, kterým vedeme účetnictví, je možné poskytnout osoby do statutární funkce. Nemají výkonná oprávnění, obchod řídí výkonný ředitel určený klientem na základě plné moci.

Cena nominee servisu odvíjí se zejména od objemu tržeb společnosti.

Služba telefonní ústředny

Tato služba umožňuje prezentovat Vaši firmu pevnou linkou. Je přesměrována na Váš mobil, kde si jen linku vřadíte do kontaktů, abyste rozpoznali, že na ni přichází hovor. Linku lze také využít jako clonovou. K lince lze přiobjednat spojovatelku, ohlašující se na lince dojednaným způsobem, s následným přepojením na Váš mobil. Je možné poskytnout asistentský servis (poskytování informací).

  • Cena přesměrované linky je 190 Kč/měsíc 
  • Cena linky se spojovací službou je 390 Kč/měsíc
  • Cena linky s asistenční službou 390 Kč/měsíc a 10 Kč/min. dle přesných údajů ústředny

Likvidace společností

Obchodní společnosti vznikají i zanikají. Likvidace je formou jejich zániku. Může být dobrovolná, kdy se jedná o rozhodnutí valné hromady, nebo nucená, kdy jde o rozhodnutí soudu. Podstatou likvidace je zrušení společnosti a vypořádání všech vnějších majetkových vztahů –pohledávek a závazků, jakož i vztahů vnitřních – vypořádání případného likvidačního zůstatku.

Průběh likvidace se liší podle toho, zda je pouze veřejnoprávní, tedy není třeba vyjednávat s věřiteli a dlužníky, protože vztahy jsou vyrovnány, obvykle proto, že společnost je delší dobu nečinná, nebo zda je i soukromoprávní. V tomto případě je třeba jednat s dlužníky nebo věřiteli.V obou případech je předpokladem náležité účetnictví. 

Cena veřejnoprávní likvidace je 48 000 Kč

Soukromoprávní likvidace se odvíjí od objemu nevypořádaných vztahů. Cena se proto tvoří dohodou podle zásad finančního poradenství.

Nezávazná poptávka

Cena při vlastním sídle 11 900 Kč (+ DPH).

Cena s ročním sídlem v business centru 20 180 Kč (+ DPH).

Základní kapitál splacen ve výši 100 000 Kč.

Registrovány jen volné živnosti.

Můžete vyplnit libovolnou adresu sídla.

Pole označená * jsou povinná.