Statutární služba

Rychlý zánik oprávnění členů představenstva a. s. od 1. 1. 2014

Funkční období členů představenstva akciových společností se od 1. 1. 2014 zkrátilo na pouhý jeden rok (§ 439 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce jinou délku funkčního období, je po uplynutí funkčního období výkon funkce člena představenstva neúčinný (a závazky, při nichž vystupoval jménem akciová společnost, jsou tak neplatné).

Nabízíme jednorázovou kompletní právní adaptaci:

  • uspořádání valné hromady s notářským zápisem,
  • úprava textu stanov, aby zakotvily potřebnou délku funkčního období (např. na původních 5 let, jak stanovil bývalý obchodní zákoník),
  • vložení úplného znění stanov do Sbírky listin obchodního rejstříku.

Cena adaptace včetně převodu stanov do elektronické podoby je 9 900 Kč (+DPH)

Poskytnutí statutárních osob („nominee servis“)

V portfoliu našich služeb najdete mimo jiné tzv. nominee servis, jenž je určen pro společnosti, které jsou usídlené v business centru Avantia v Praze 2, a které u nás mají sjednanou službu vedení účetnictví. Těmto společnostem můžeme poskytnout osoby do statutární funkce. Tyto osoby nemají výkonnou funkci, obchod řídí výkonný ředitel určený klientem na základě plné moci. 

Cena nominee servisu se odvíjí zejména od objemu tržeb společnosti.

Nezávazná poptávka

Cena s.r.o. při vlastním sídle 11 900 Kč (+ DPH).

Cena s.r.o. s ročním sídlem v business centru 20 180 Kč (+ DPH).

Základní kapitál splacen ve výši 100 000 Kč.

Registrovány jen volné živnosti.

Můžete vyplnit libovolnou adresu sídla.

Pole označená * jsou povinná.