Úvodní strana » Polski

Polski

1) STRONA WSTĘPNA

Czeska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 700 Euro + VAT


AVANTIA s.r.o. Republika Czeska - ikona M    +420 221 584 1..
120 00 Praha 2, Vinohradská 48 - ikona A    +420 221 584 1..
na rynku od 1996 - ikona Cz  +420 221 584 111

Otwarte w dni powszednie
9:00 - 16:00  (piątek do 15:00)
Witamy

Republika Czeska w żaden sposób nie ogranicza własności przedsiębiorstw handlowych, lecz nie dopuszcza własności nieruchomości przez cudzoziemca. Czeskie przedsiębiorstwo handlowe jest z tego względu idealnym środkiem do kupna i własności nieruchomości w kraju. 

2) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOCIĄ

 

 • może ją posiadać jedna osoba fizyczna jakiejkolwiek narodowości 
 • władza spółki może mieć jakąkolwiek narodowość (nie jest obowiązkowe przedstawicielstwo)
 • kapitał zakładowy 200 000 Kč jest możliwy do spłacenia
 • udział nie jest certyfikowany (jest jednak opublikowany)
 • udział można łatwo przenieść na inną osobę
 • spółka ma łatwo dostępne czeskie przedmioty działalności gospodarczej
 • spółka posiada siedzibę w Pradze
 • spółka może lecz nie musi posiadać konta bankowego 

Uzyskanie spółki:

 • wystawienie pełnomocnictwa dla czeskiej agencji (poświadczone notarialnie)
 • zapłacenia czeskiej agencji opłaty za załatwienie sprawy 
 • zakończeniem jest uzyskanie wypisu z czeskiego rejestru handlowego w terminie 5 dni roboczych
 • na zlecenie prowadzimy księgowość

Władze spółki  (prezes):

 • może być nim wyłącznie osoba fizyczna (również właściciel)
 • wymagany jest wypis z rejestru kar kraju ojczystego
 • nie ma wymogu trwałego pobytu na terytorium Republiki Czeskiej
 • funkcja powstaje w wyniku decyzji zgromadzenia wspólników 
 • może być objęta również przez obywatela czeskiego (zwłaszcza w czasie uruchomienia, jest to szybsze)

3) OPŁATY (dotyczy s.r.o. z jednym wspólnikiem i jednym prezesem)


Opłaty:
700,- Euro + VAT (włączenie z wszystkimi opłatami)


Dopłaty:

 • za większą ilość wspólników lub prezesów
 • za otwarcie rachunku bankowego
 • za zgłoszenie VAT
 • za udzielenie siedziby
 • za czeskiego prezesa

Kontakt z nami

Pole označená * jsou povinná.