Úvodní strana » Blog » Jak vymyslet název firmy

Jak vymyslet název firmy

Začátky podnikání a zakládání společnosti se pojí s mnoha věcmi, jednou z nich je název firmy. Nepodceňujte jeho výběr. Název firmy bude s vaším podnikáním úzce spjatý a bude rozhodovat o prvním dojmu, který uděláte na své klienty či obchodní partnery.

Název firmy se bude objevovat v katalozích, na logotypech, cedulích, nejrůznějších reklamních předmětech apod. S velkou pravděpodobností se budete názvem firmy představovat do telefonu a mimo to bude název společnosti vyslovován nejen vámi, ale i vašimi zákazníky. Všechny tyto věci byste měli při volbě názvu firmy zohlednit. Jaké základní principy by měl název firmy splňovat?

Originalita a snadná zapamatovatelnost

Klíčovým principem je snadná zapamatovatelnost. Název firmy by měl být smysluplný, nedoporučují se příliš dlouhé názvy. Samozřejmostí je výběr takového názvu, který si zákazník nesplete s jiným (podobným) názvem již zavedené společnosti. Buďte kreativní a originální, avšak s ohledem na obor vašeho podnikání. U některých oborů si můžete dovolit zvolit vtipný název, jinde je vhodné volit seriózní název navozující pocit solidnosti a jistoty.

Poutavý a snadno vyslovitelný název

Pozornost věnujte také tomu, aby byl název firmy dobře vyslovitelný. Vyzkoušejte, jak zní zvolený název v telefonu, jestli nedochází k záměně hlásek apod. Název společnosti by měl být poutavý a úderný, aby zaujal široké publikum (reklama v televizi, rádiu). Neméně důležitá je i jeho písemná podoba (reklama v tisku).

Světový název firmy

Jestliže plánujete expandovat do zahraničí – byť v nedohledné době – zvolte takový název, který bude srozumitelný i pro zahraniční klientelu a obchodní partnery. Vyvarujte se slovům, jež mohou mít v zahraničí negativní znění nebo je cizinec nebudu umět vyslovit. Vybírejte názvy, které se dají snadno skloňovat. Ideální je název neumožňující používat různé tvary. Zabráníte díky tomu vzniku různých patvarů a výmyslů.

Název firmy jako obor podnikání

Vhodnou variantu názvu firmy představuje takový název, který souvisí s předmětem podnikání. Tímto způsobem dáte lidem jasně najevo, čím se vaše firma zabývá. Název související s oborem podnikání má i další výhody, například při tvorbě webových stránek můžete uvést název přímo do URL adresy, název bude snadno zapamatovatelný atd. Naopak vyvarovat byste se měli klamných slov, jež s oborem vůbec nesouvisí. Úplné tabu představují vulgarismy v názvu firmy.


Autor: Linda Tomsa Kalašová