Úvodní strana » Blog » Jak založit s.r.o.

Jak založit s.r.o.

Chcete si založit vlastní s. r. o. a hledáte jednoduchý návod, jak na to? K získání vlastní firmy vedou dvě cesty – složitá a jednoduchá. Pokusíme se vám nastínit obě možnosti a záleží na vás, pro kterou z cest se nakonec rozhodnete. 

Co je to společnost s ručením omezeným?

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) představuje samostatnou právnickou osobu, což znamená, že vystupuje pod vlastním jménem a ne pod jménem fyzické osoby. Ve světě podnikání to znamená obrovskou výhodu, jelikož s. r. o. působí mnohem profesionálněji a důvěryhodněji než například živnostník. Výhodou je mimo jiné také to, že společníci neručí celým svým majetkem, ale pouze do výše nesplacených vkladů. Živnostník ručí během svého podnikání celým svým majetkem.

Založení s. r. o. svépomoci

Založení s. r. o. svépomoci není nic jednoduchého, podnikatele to stojí hodně času, úsilí i peněz. Přitom čas je pro podnikatele jedním z nejdůležitějších prvků úspěšného podnikání. Kde při zakládání s. r. o. začít? Společnost s ručením omezeným je možné založit pouze u notáře, u kterého se sepíše společenská smlouva, v případě jediného společníka se sepíše zakladatelská listina. 

Zakladatelský dokument musí ze zákona obsahovat název společnosti, adresu sídla společnosti, určení společníků, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, jména a bydliště členů první dozorčí rady*, určení správce vkladu, stanovení výše rezervního fondu a způsobu jeho vytvoření.

Založení firmy v bodech

  • návštěva notáře kvůli čestnému prohlášení a podpisovým vzorům budoucích jednatelů
  • stanovení sídla společnosti 
  • sjednání první valné hromady, dohodnutí obsahu společenské smlouvy mezi společníky, její sepsání a ověření notářem
  • založení podnikatelského účtu na složení základního kapitálu
  • ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, případně požádání o udělení koncese
  • do 90 dní od založení společnosti nutnost podat návrh na zápis do obchodního rejstříku (OR) včetně příloh
  • do 30 dní od zápisu do OR nutnost nově vzniklou společnost zaregistrovat na FÚ

Délka trvání založení s. r. o.

Založení s. r. o. trvá běžně dva až šest týdnů. Ovšem pokud nemáte se zakládáním firmy zkušenosti nebo se vyskytnout nějaké komplikace, může se doba založení firmy výrazně protáhnout. Co se týče nákladů na založení společnosti s ručením omezeným, počítejte s nemalými finančními náklady za notářské a správní poplatky (od 12 000 Kč).

Pokud chcete komplikacím předejít a začít podnikat okamžitě, vyplatí se zakoupení ready made společnosti. S ready made společností můžete začít podnikat ihned, vyhnete se nepříjemnému a zdlouhavému vyřizování na úřadech a v konečném důsledku i ušetříte (ready made již od 16 900 Kč). Při založení společnosti svépomoci se může stát, že vám soud návrh zamítne, kvůli čemuž přijdete o peníze, čas i veškeré dokumenty. To se vám s ready made rozhodně nestane.


Autor: Linda Tomsa Kalašová

*Tento údaj musí zakladatelský list obsahovat pouze v případě, že se dozorčí rada zřizuje.