Úvodní strana » Blog » Odštěpné závody

Odštěpné závody

Pohráváte si s myšlenkou založení společnosti v jiné zemi? Možná vás v souvislosti s podnikáním v zahraničí napadly pojmy jako odštěpný závod nebo dříve používaný pojem organizační složka. Podívejme se těmto pojmům na zoubek.

Odštěpný závod zahraniční společnosti se dá definovat jako samostatně fungující pobočka (resp. její součást) zahraniční společnosti, která byla zřízena v jiné zemi či státě, než kde se nachází sídlo mateřské společnosti. Dříve se používal pojem organizační složka, který se účinností nového občanského zákoníku změnil na odštěpný závod.

Hlavní výhoda odštěpného závodu

I přesto, že odštěpný závod představuje pobočku, která je podřízená zakládající mateřské společnosti, nemá samostatnou právní subjektivitu a ve své podstatě je pouze tzv. zástupcem mateřské společnosti v dané zemi, má své výhody. Odštěpný závod například umožňuje zahraniční mateřské společnosti podnikat v jiném státě bez nutnosti založit novou samostatnou společnost, což vychází cenově mnohem výhodněji než založení nové společnosti v zahraničí

Odštěpný závod stačí pouze zapsat do obchodního rejstříku, název zůstává shodný s názvem mateřské zahraniční společnosti, pouze obsahuje dodatek, že se jedná o odštěpný závod.

Jak založit odštěpný závod?

K založení odštěpného závodu potřebujete dokumentaci mateřské společnosti, která svou formou a obsahem odpovídá legislativě státu, v němž je odštěpný závod zřizován. Zákony v ČR i zahraničí jsou velmi spletité, proto svým klientům doporučujeme obrátit se na odborníka. Společnost Avantia, s. r. o., má se zakládáním společností dlouholeté zkušenosti a dokonale se v legislativě evropských i dalších zemí orientuje. Využijte toho a nechte si odborně poradit.

Co se týče samotného vzniku odštěpného závodu zahraničního podniku, tak vzniká zapsáním do obchodního rejstříku. Samozřejmostí vzniku odštěpného závodu je nutnost mít vlastní sídlo a IČO.

Nezapomínejte na své povinnosti

Pokud uvažujete o založení odštěpného závodu, mějte na mysli, že je nutné vést samostatné účetnictví podle předpisů státu, v němž je závod zřízen. V případě zřízení organizačního závodu v České republice je účetnictví vedeno a daně placeny podle právních zákonů ČR. Zkrátka a jednoduše odštěpný závod zahraniční společnosti má práva a povinnosti jako tuzemská firma. 

Na druhou stranu je založení odštěpného závodu mnohem jednodušší než zakládání nové firmy v zahraničí a není nutné skládat základní kapitál jako při zakládání kapitálových obchodních společností. Máte o založení odštěpného závodu zájem? Avantia, s. r. o., nabízí komplexní právní a administrativní podporu při založení odštěpného závodu zahraniční společnosti v České republice.
 

Autor: Linda Tomsa Kalašová