Úvodní strana » Blog » Ovlivňuje krize v Řecku české podnikatele?

Ovlivňuje krize v Řecku české podnikatele?

Řecká krize je v médiích propíraná ze všech stran, proto není divu, že se panika šíří i mezi podnikateli. Má krize v Řecku na české podnikatele skutečně nějaký vliv? Do jaké míry se problémy Řecka dotýkají české ekonomiky?

Na obě výše položené otázky existují vcelku jednoznačné odpovědi. Řecká krize může mít vliv pouze na exportéry, kteří mají v Řecku pohledávky za více než miliardu korun, a české ekonomiky se krize v Řecku bezprostředně nedotýká. Podle analýzy, kterou provedla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, mohou být v klidu tuzemské cestovní kanceláře a importéři, ovšem exportéři by si měli raději začít hledat nová odbytiště. 

Pohledávky tuzemských exportérů v ohrožení

Vývozy českých podnikatelů do Řecka nedosahují ani čtvrt procenta celkových exportů, proto se případné výpadky na české ekonomice takřka neprojeví. Jiná je však situace týkající se pohledávek tuzemských exportérů v Řecku dosahující více než jednu miliardu korun. Tyto pohledávky se dají označit za ohrožené, jelikož většina z nich je vázána na dodací podmínky dokumentárního akreditivu, který je vázán na plnění řeckých bank. 

Další komplikací je mimo jiné to, že i když neplnění podmínek dokumentárního akreditivu ze strany řeckých bank by částečně mohlo přejít na domácí banky, tak není jasné, jak se bude postupovat při případném bankrotu země.

Hladkou platbu nelze poskytnout

Vzhledem k tomu, že v současné době není možné zajistit do Řecka pohledávky, exportéři žádají o tzv. hladkou platbu (zahraniční platební styk). Bohužel v mnoha případech není ani toto řešení schůdné, jelikož chybí dostatečný cash – flow řeckých firem. Výrazně tak klesají vývozy do Řecka, a pokud by navíc Řecko přijalo novou měnu, vývoz do Řecka by se propadl ještě hlouběji.

Pozitivní vliv by měla nová měna pro české importéry. Díky tomu, že by pravděpodobně došlo ke snížení cen vlivem oslabení nové řecké měny, by získali naši importéři zajímavé obchodní příležitosti. Radovat se z nové měny by mohly i tuzemské cestovní kanceláře. Možný přechod k nové měně by snížil ceny zájezdů do Řecka, čímž by mohla zvýšit poptávka po těchto zájezdech.
 

Autor: Linda Tomsa Kalašová