Úvodní strana » Blog » Počet českých podnikatelek roste

Počet českých podnikatelek roste

S dobrou zprávou přišla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Podle jejich analýzy v Česku přibylo za poslední tři roky velké množství podnikatelek. Jste také jednou z ambiciozních podnikajících žen?

Podnikatelek přibývá, podnikatelů ubývá

Podle provedené analýzy od roku 2012 přibylo více než třicet tisíc podnikajících žen, ale naopak ubylo pět a půl tisíc mužů a nárůst jejich počtu od roku 2011 stagnuje. Na druhou stranu může být tato stagnace částečně způsobena přechodem podnikatelů k podnikání formou s. r. o. (od roku 2009 je nárůst právnických osob téměř třetinový). V konečném součtu však, počet podnikatelů dnes již z jedné třetiny tvoří ženy, přičemž téměř 70 % jich podniká ve věkové skupině od 25 do 54 let.

Co ženy motivuje k podnikání?

Hlavní motivací je zejména obtížná životní situace (např. ztráta zaměstnání). V dnešní době již ženy nezastávají jen funkci hospodyňky, nestojí ve stínu svých mužů. Jsou si dobře vědomy svých předností a v podnikání dokážou být úspěšné. Umí být rafinované, jsou odolné a schopné jít za výsledkem. Zároveň si dokážou udržet střízlivý přístup, nejde jim pouze o vítězství. K tomu všemu je motivuje získaná nezávislost. Ženy se cítí spokojenější, když jsou svým vlastním pánem.

Boom vázané a koncesované živnosti

Co se týče typů živnosti, tak u mužů převažují živnosti volné a řemeslné, u žen tvoří největší podíl živnost volná (cca 75 %). Zajímavý je zvyšující se počet živnosti vázané a koncesované u obou skupin. Pokud přemýšlíte, kde se bude vašemu podnikání nejlépe dařit, zkuste Prahu či Severní a Jižní Moravu. Tyto regiony patří tradičně mezi podnikatelsky nejsilnější. V posledních letech se začíná podnikání dařit také ve středních Čechách.


Autor: Linda Tomsa Kalašová