Úvodní strana » Blog » Pozor! Počet daňových kontrol stoupá

Pozor! Počet daňových kontrol stoupá

Několik let byl relativně klid, ale od roku 2014 začal počet daňových kontrol opět stoupat. Finanční správa informovala také o tom, že se zároveň zvýšily doměrky z kontrol a to o téměř miliardu a půl. Mají se podnikatelé začít obávat kontroly ve svých podnicích?

Přibližně před rokem se na internetu objevil článek o tom, že v Praze přijde daňová kontrola jednou za 114 let. Podle toho by se dalo usuzovat, že podnikatelé v Praze mohou být klidní. Na druhou stranu by ani Pražané neměli nic podcenit, protože některé věci kontrolu přilákají bez ohledu na to, ve kterém městě podnikáte. Navíc počet daňových kontrol stále stoupá.

Čím je dán růst efektivity kontrol?

Růst efektivity kontrol je dán lepšími informačními prostředky, které mají kontroloři k dispozici. Mimo to jsou kontroly zaměřeny na více rizikové subjekty. Doměrky daní dlouhodobě rostou. V roce 2014 finanční správa doměřila na daních 9 614 461 tis. korun, což představuje nárůst o 16,8 % oproti roku 2013. Z dlouhodobého pohledu jde navíc o nejvyšší doměrku v historii České republiky.

Pro srovnání: V roce 2009 bylo provedeno 79 614 daňových kontrol a výše doměřené daně byla 4 627 245 tis. korun. O dva roky později již bylo provedeno jen 47 742  daňových kontrol s doměřenou daní 6 685 979 tis. korun. Během roku 2013 bylo provedeno pouhých 33 549 daňových kontrol s doměřenou daní 8 228 542 tis. korun, ale od roku 2014 se již počet kontrol začal navyšovat. V roce 2014 bylo provedeno 37 123 a výše doměřené daně byla 9 614 416  tis. korun.

Daň z přidané hodnoty tvoří 85,9 %

Daň z přidané hodnoty (DPH) tvoří 85,9 % z celkové doměřené daně, přičemž důvod je vcelku prostý. Na DPH probíhají největší daňové úniky. Nejčastěji jsou podvody uskutečňovány prostřednictvím tzv. řetězových podvodů s poměrně rozsáhlou organizační strukturou. Při těchto podvodech je velice často zapojen  i mezinárodní prvek (právnické či fyzické osoby se sídlem či bydlištěm v jiném členském státě nebo ve třetí zemi).

Finanční správa ovšem dokáže i tyto podvodníky odhalit, a to díky úzké mezinárodní spolupráci, která probíhá formou bilaterálních a multilaterálních kontrol. Tyto kontroly jsou prioritně zaměřeny na mezinárodní karusely a velké daňové úniky. 

Počet daňových kontrol v roce 2016

Podle finanční správy by se měl počet kontrol v následujícím roce opět snížit, a to zhruba na čtvrtinu. Finanční správa plánuje, že přibližně tři čtvrtiny daňových subjektů budou překontrolovány systémem elektronické evidence tržeb a kontrolním hlášením. Poté budou kontroly zaměřeny zejména proti těm nejtvrdším daňovým podvodům.

Nejčastější podvody právnických osob:

  • neoprávněně uplatňované výdaje na základě fiktivních dokladů,
  • nesprávně tvořené opravné položky k pohledávkám, 
  • chybné stanovení obvyklých cen,
  • nesprávně uplatněné rezervy na opravu hmotného majetku.
     

Náš tip: Jste právnická či fyzická osoba a chcete mít své daně v naprostém pořádku? Požádejte o pomoc odborníka. Doporučujeme využít profesionální vedení účetnictví, které zahrnuje účetnictví finanční i mzdové, vyhotovování všech výkazů uložených státem nebo vyžádaných klientem, přípravu daňových přiznání, ekonomické poradenství i administrativní asistenci.

 

Autor: Linda Tomsa Kalašová