Úvodní strana » Blog » Prázdninové psaní od ČSSZ

Prázdninové psaní od ČSSZ

Zkontrolujte své poštovné schránky, možná tam najdete dopis od České správy sociálního zabezpečení. ČSSZ měla na letní prázdniny naplánovanou rozesílku dopisů, ve kterých najdete informaci o stavu vašeho důchodového konta. 

Dopisy týkající se stavu důchodového konta obdrží, nebo již obdrželi, zejména ti,  kterým se blíží důchodový věk. Dopisy mohou očekávat muži narozeni v roce 1954 a ženy narozeny v roce 1957. Proč se Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pro tuto aktivitu rozhodla? Podle mluvčí ČSSZ je hlavním cílem urychlit lidem vyřízení budoucí žádosti o důchod. Lidé, kteří se blíží důchodovému věku, by se o své své důchodové nároky měli zajímat v předstihu.

Co obsahují přehledy stavu důchodového pojištění?

V dopise, který ČSSZ svým pojištěncům během letních prázdnin postupně rozesílá, je kompletní přehled stavu důchodového pojištění. Pojištěnci prostřednictvím této zprávy zjistí přehled o svých dobách důchodového pojištění, případně náhradních dobách pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob.

Součástí výpisu o stavu důchodového pojištění je celkový součet evidované doby a také přehled a součet neevidovaných dob, pro které Česká správa sociálního zabezpečení nemá v evidenci žádný doklad. Pojištěnci z výpisu zjistí mimo jiné také celkovou dobu evidence na úřadu práce, která se pro účely nároku na dávku důchodového pojištění a její výši hodnotí v omezené míře.

Objevili jste v přehledu chyby?

Pokud zjistíte, že jsou v zaslaném přehledu dob důchodového pojištění nějaké nepřesnosti či chyby, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou dle místa bydliště. V případě, že vám jste přehled neobdrželi nebo nepatříte k ročníkům, kterým ČSSZ přehledy posílala, ale máte o něj přesto zájem, můžete zjistit stav důchodové pojištění dvěma způsoby.

Majitelé datových schránek mohou využít ePortál, ostatní mohou požádat jednou za kalendářní rok o zaslání tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění. ČSSZ vám tento přehled zašle nejpozději do 90 dnů ode dne doručení žádosti.

 

Autor: Linda Tomsa Kalašová