Úvodní strana » Blog » Přechod z OSVČ na s.r.o.

Přechod z OSVČ na s.r.o.

Jakým způsobem lze přejít z OSVČ na s. r. o.? Kdy je k tomu nejvhodnější doba a jaké povinnosti jsou s tímto přechodem spojené? 

Jestliže fungujete již nějakou dobu jako živnostník, daří se vám a rádi byste své podnikání posunuli na vyšší úroveň, pravděpodobně zvažujete převedení svého podnikání na formu obchodní společnosti, například na společnost s ručením omezeným. Přechod z OSVČ na s. r. o. představuje pro podnikatele velký posun vpřed, otevřou se před ním nové možnosti a získá řadu výhod. Za zmínku stojí rovněž získání důvěryhodnějšího postavení a stability.

Proč s. r. o.?

Nejčastější formou přechodu z OSVČ je společnost s ručením omezeným, jejíž založení je ve srovnání s akciovou společností administrativně jednodušší a finančně méně náročné. V obou případech pak platí, že o přechodu by měli reálně uvažovat hlavně podnikatelé, kteří očekávají vyšší obraty a s nimi i větší rizika. Jako právnická osoba neručíte za své závazky celým svým majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu na základním kapitálu, v ideálním případě vůbec.

 

Nespornou výhodou podnikání formou s. r. o. či a. s. je snadnější vstup do výběrových řízení, možnost zapojit se do dotačních projektů apod. Výhodu představuje také kontinuita společnosti bez ohledu na osud jejího zakladatele, což v praxi znamená, že společnost s dobrým jménem často přežívá své původní společníky, kteří mohou se svými podíly snadno disponovat, prodávat je atd.

Potřebujete k založení s. r. o. znalce?

Jestliže budete chtít vložit dosavadní podnikání do základního kapitálu, budete potřebovat znalce, přičemž nejlepším způsobem, jak plynule navázat na podnikání fyzické osoby, je založit novou společnost a do jejího základního kapitálu vložit celý dosavadní obchodní závod. Nutnost ocenění nepeněžitého vkladu znalcem způsobí, že se celý proces převodu z OSVČ na s. r. o. značně prodlouží a bohužel také prodraží. U velkých závodů se vypracování znaleckého posudku pohybuje až v desítkách tisíc korun.

 

Další variantou převodu OSVČ na s. r. o. je založení nové společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem. Základní kapitál nové společnosti může čítat i pouhou jednu korunu! Tento postup je výhodný v tom, že od účinnosti nového občanského zákoníku se k tomuto prodeji nevyžaduje znalecké ocenění a hodnotu závodu si podnikatel může určit sám.

Kdo šetří, má za tři

Nejlevnější varianta je ta, kdy podnikatel po založení s. r. o. i nadále podniká jako fyzická osoba a převádí podnikání za pochodu postupně. Výhodou tohoto postupu je mimo jiné to, že ani nemusí společnost svépomoci zakládat, může si koupit tzv. ready made společnost, díky čemuž bude mít vyřešen základní kapitál i ostatní povinné náležitosti. Koupě předzaložené společnosti umožňuje podnikateli začít podnikat prakticky okamžitě, bez složitých zakládacích procedur, s úsporou času i peněz.

Nejvhodnější doba přechodu z OSVČ na s. r. o.

Přechod z OSVČ na s. r. o. je možné uskutečnit kdykoliv v roce, avšak doporučuje se učinit tak po skončení zdaňovacího období. Během přechodu nesmí podnikatel zapomenout na nutné ohlášky na všech příslušných úřadech a na provedení nové registrace (živnostenské oprávnění). V případě, že podnikatel zvolí ready made společnost, většinu náležitostí za něj provede firma specializující se na prodej ready made.

Specializovaná firma (např. Avantia, s. r. o.) se postará nejen o založení ready made se všemi náležitostmi, ale také o vedení účetnictví, které patří mezi hlavní povinnosti s. r. o. Obchodní společnost si nevystačí pouze s daňovou evidencí či uplatňováním paušálních výdajů procentem z příjmů. Vedení účetnictví s. r. o. či a. s. je mnohem složitější, proto je vhodná konzultace s právníkem, ale i s daňovým poradcem, za účelem daňové optimalizace.

 

Autor: Linda Tomsa Kalašová