Úvodní strana » Slovník pojmů » Daňové účetnictví

Daňové účetnictví

Daňové účetnictví je součástí každé firmy. Pokud se chcete věnovat naplno svým podnikatelským aktivitám, vyplatí se předat daňové účetnictví specializovaným jedincům nebo firmám, kteří si s nimi snadno poradí.

Pokud nechcete mít problémy s daněmi a finančním úřadem, je třeba nepodcenit vedení účetnictvi. Za jeho spolehlivost a průkaznost odpovída vždy statutární osoba obchodní společnosti, takže je především v jejím zájmu, aby pro vedení účetnictví nalezla vhodné specialisty. Protože se jedná o práci s financemi a daňová problematika se často mění, je důležité vybrat servis, v němž se specialisté zajímají o pravidelná školení a sledování obsažných právních předpisů. Statutární osoby odpovídají i za to, že po skončení účetního období budou účetní doklady náležitě archivovány po značně dlouhou dobu (10 let).

Co obsahuje daňové účetnictví?

Zde je třeba vědět, že nejde o prosté evidováni účetních položek do státem určené sestavy, ale o poradenské výkony. Správa daňového účetnictví většinou zahrnuje zastupování v daňových záležitostech, daňový audit, daňovou optimalizaci a plánování, daňové poradenství a zpracování všech druhů daňových přiznání. Budou se zpracovávat zejména přiznáni k dani z příjmů právnických osob, k dani z přidané hodnoty a take k silniční dani.

Během daňového auditu účetnictví půjde hlavně o kontrolování a vyhodnocení daňově problematických částí v účetnictví, navrhne se snížení nebo časová optimalizace a daňové zatížení dle zákonných norem. Daňové plánování spočívá v předpokládaném daňovém zatížení klienta v aktuálním roce a v budoucích letech. V úvahu se berou ekonomický stav, plánované podnikatelské aktivity a investice ve spojení s předpokládaným daňovým zatížením.

Podle konkrétního provozu může být zpracovávána agenda vyúčtování cestovních náhrad, evidence majetku nebo agenda a ke zpracování vnitřních směrnic a analytických rozvah.