Úvodní strana » Slovník pojmů » Založení s.r.o.

Založení sro

Rozhodli jste se pro své podnikání použít formu s.r.o.? Máte tři způsoby, jak založení společnosti s.r.o. realizovat – můžete se o vše postarat sami, lze si zajistit prostředníka, který se postará o veškeré náležitosti, nebo si zakoupíte již založenou společnost.

Založení společnosti s.r.o. svépomocí je spojen se sepsáním zakladatelské smlouvy formou notářského zápisu. U notáře dojde také k podepsání této smlouvy. Notářský zápis je pochopitelně honorován podle zákona.

Dále je nutné si opatřit sídlo společnosti a zajistit potřebná živnostenská oprávnění. Pokračuje se složením základního kapitálu na zvláštní k tomu účelu založený bankovní účet a  konečně je nutno podat návrh na zapsání firmy do obchodního rejstříku, což je velmi podrobně předepsaný zvláštní postup, laicky prakticky nesplnitelný. Všechny popsané kroky jsou uloženy zákonem. V případě, že nedojde k žádnému pochybení, je společnost připravena v době cca jednoho měsíce.

Založení společnosti s.r.o. díky prostředníkům bude pro vás časově nenáročné, protože prostředníci se postarají o veškeré administrativní úkony. Celý proces nebude nutné opakovat, protože prostředníci patří k profesionálům a vše proběhne na první pokus. Prostředníci vám rovněž mohou nabídnout složení základního kapitálu, což se dá využít v době, kdy sami postrádáte dostatek finančních prostředků. Prostředníci pracují za dohodnutou provizi.

Třetím způsobem získání společnosti s r.o. je koupě již předzaložené společnosti, tedy ready made společnosti. Jedná se o velice rychlý způsob získání společnosti s ručením omezením a vy se můžete pustit rovnou do podnikání. Všechny kroky potřebné ke vzniku společnosti byly již realizovány - společnost je zapsána v obchodním rejstříku.

Se založením společnosti s ručením omezeným se pojí i možné různé problémy, kterým je třeba čelit včas a připravit se na ně. Podle nového zákona o obchodních korporacích např. dnes postačuje splatit základní kapitál ve výši 1,- Kč, v praxi však se nadále používá několik desítek tisíc s ohledem na pořizovací náklady a potřebnou úroveň obchodní důvěry. 

Délku založení společnosti s.r.o. nelze přesně určit, protože je ovlivněna různými faktory. Profesionálovi to může trvat několik dnů, laik se může odbornou problematikou prokousávat i několik měsíců. Zakládání však lze obejít zakoupením ready made společnosti, která je ihned připravena k podnikání.